ປະເພດອື່ນ

ທີ່ດິນ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບລາວ ທີ່ດິນ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບລາວ
ການສຶກສາ ວິທະຍາໄລ/ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນຝຶກອົບຮົມ, ຮຽນອອນໄລນ໌, ພາສາ, ໂຄງການສຶກສາ
ລັດຖະບານ ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຂ່າວສານ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
ອົງການຕ່າງປະເທດ ອົງການເສດຖະກິດການຄ້າ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ/Non goverment organization
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກິດ/apps, ຊອບແວ/software, ຂໍ້ມູນ/ data, ອອກແບບເວັບໄຊ , ຮາດແວ/ hardware
ເກມ ເກມການພະນັນ, ເກມອອນໄລນ໌
ສະມາຄົມ ສະມາຄົມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ທົວ, ຂ່າວສານ, ສາຍການບິນ, ໂຮງແຮມ, ບໍລິການຂົນສົ່ງ
ກົດໝາຍ ບໍລິສັດທະນາຍຄວາມກົດໝາຍ, ຂ່າວສານ
ຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂ່າວສານ
ການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ບໍລິສັດ, ໂຄງການ, ຜະລິດຕະພັນ
ພະລັງງານ ພະລັງງານ
ການເງິນ ທະນາຄານ, ບໍລິສັດການເງິນ
ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
ແບບເສື້ອຜ້າ(ແຟຊັນ) ແບບເສື້ອຜ້າ(ແຟຊັນ)
ການສື່ສານ ຂ່າວສານອອນໄລນ໌, ວິທະຍຸ
ຄົມມະນາຄົມ ບໍໍລິສັດກ່ຽວກັບຄົມມະນາຄົມ, ບໍລິຫານອິນເຕີເນັດ
ການກໍ່ສ້າງ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ, ການຕົກແຕ່ງເຟີນີເຈີ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
ສຸຂະພາບ ສຸຂະພາບ

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່

ເຫດການ