ການສຶກສາ


ຫໍສະໝຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ library.nuol.edu.la/ ປຶ້ມ, ວິທະຍານິພົນ, ບົດວິໄຈ, ຂ່າວສານ, ໜັງສືພິມ.....
ວິກິພີເດຍ lo.wikipedia.org/ ເປັນແຫ່ງຊອກຫາທຸກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດຄອນອິນ www.corninc.com.la/ ສູນກາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນຂັບລົດບໍລິສັດຄອນອິນ
ພາສາຢີ່ປູນ lsaj.jp/top/ ແມ່ນເວັບໄຊທີ່ເປັນທາງການຂອງ ສະມາຄົມນັກສຶກສາລາວຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເພືອເປັນການສົງເສີ້ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີກັນໃນນັກສຶກສາ,ເພືອເປັນການເພີ້ມຊ່ອງທາງຊ່ວຍເຫຼືອກັນແລະກັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສ່ວນໜື່ງຂອງຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
ຮຽນພາສາລາວ laocom.free.fr/ ຮຽນພາສາລາວອອນໄລນ໌
ໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ www.collegemajors.la/ ໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ
ວິທະຍາໄລ/ມະຫາວິທະຍາໄລ www.collegemajors.la/ ໂຄງການປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ
ມະຫາວິທາຍາໄລແຫ່ງຊາດ www.nuol.edu.la/ ມະຫາວິທາຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ  www.uhs.edu.la ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່

ປະເພດອື່ນ